Na výlet

Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě)
do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vstyk)
Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti)
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme "točení volantem")
Utíkáme, utíkáme, (stále běháme)
na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou "ne ne")
Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme až úplně zastavíme)
nožičkám my pomůžeme. (předkolníme se a chytíme nohy za kotníky)
Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti)
takhle půjdem domů rok.

Voják

Voják hlídá na strži, pušku nosí na paži. (stojíme a zvedáme pravou a levou ruku)
Při cvičení s ní i běhá, (popoběhneme)
v blátě, v dešti k zemi lehá.(otočíme se a lehneme si na břicho)
Plazí se s ní k cíli, trvá mu to chvíli.
(plazíme se zpět)
Bez hluku a křiku stojí v jednom šiku. (vztyk a postavení se na původní místo)

Kouzelník

Kouzelník je kouzel znalý, (rukama děláme „čáry máry“)
Láry, fáry, had je tady, (rukou vlníme tak, že napodobujeme hada a při tom syčíme)
Z klobouku už leze ven,
my ho ale zaženem! (vytřepeme ruce, jako když hada odháníme a zavoláme "kšááá")

Čmelák

Čmelák hraje na basu, (stojíme a napodobujeme hru na basu)
ve stoje i v kleče. (ze stoje si klekneme)
Svlékl se až do pasu, (předvádíme svlékání trička/svetříku)
pot mu z čela teče. (stíráme pot z čela pravou a poté i levou rukou).
Do trávy se překotil, (skutálíme se na záda a kolíbáme se)
pod kytičku stinnou. (rukama vytvoříme nad hlavou stříšku)
Košilku si propotil, (rukama se ovíváme)
teď už nemá jinou. (zkřížíme ruce, třeme si paže a třeseme se zimou)

Bleška

Skáče bleška na písku, (skáčeme jako blecha)
hledá, kdo je nablízku. (z dlaní uděláme ruličky a přiložíme na oči jako dalekohled)
Kdo nejede na koni, (cváláme jako koně)
toho bleška dohoní. (běžíme na místě)
Alík leží na břiše, (ležíme na bříšku a dlaněmi si podepřeme bradu a kopeme nožičkama)
už má blešku v kožiše!
Blecha skáče v kožichu, (skáčeme jako blešky)
když je pejsek potichu.
Ale když pes zaštěká,
to se celá vyleká..
(zmateně pobíháme a zprudka měníme směr)

Žabka

Skáče, skáče žabička, okolo malého rybníčka, (skáčeme jako žabičky okolo kolečka, které můžeme vytvořit pomocí lana, obruče - rybník)
rozhlíží se kolem sebe, kde je asi modré nebe? (koukáme se kolem sebe a pak ukážeme vzhůru k nebi)
Nebe není pro žabičky, ty radši skočí do vodičky! (a skočíme všichni do vodičky - rybníka).

Běžela myška

Běžela myška okolo bříška. (ukazováčkem kroužíme na bříšku velké kruhy)
Běžela, běžela, (zrychlujeme kroužení a zmenšujeme kroužky směrem k pupíčku)
šup do pupíčka! (ukazováček zapadne do pupíčku)

Domeček I

Byl jednou jeden domeček, (klekneme si a z rukou uděláme nad hlavou stříšku)
v tom domečku stoleček. (uděláme kočičku s rovnými zády)
Na stolečku mistička, (prohneme záda)
v té mističce rybička. (lehneme si na břicho, ruce podél těla, zvedneme do vzduchu hlavu a nohy)
Rybku snědla kočička, (uděláme nahrbenou kočku)
pak se napila mlíčka, (sedneme si na paty, ruce napřáhneme dopředu, opřeme je o zem a pomalu dopředu slízáváme mlíčko)
až byla tlustá jak kulička. (lehneme si na bok a rukama přitáhneme kolena co nejvíce k tělu)

Poletuje motýl tiše

Poletuje motýl tiše, (chodíme na špičkách, máváme rukama jako křídly)
křidýlka má jako z plyše. 
Dosedne na kytičku,
(sedneme si do dřepu)
odpočívá chviličku.
Pak poletí zase dál,
(běháme po místnosti a opět máváme rukama jako křídly)
jako by se dětí bál.

Tluču, tluču mák

Tluču, tluču mák, (nejistě tluče sevřená pěst jedné ruky do dlaně druhé ruky)
ale nevím jak. (kroutíme hlavou a dáváme najevo bezradnost)
Povězte mi paní mámo, jak se tluče mák?
Aj tak tak, tak se tluče mák.
(důrazně narážíme pěstí do dlaně)
Na ty dobré koláče,
které máma upeče.
(mlsně se olízneme)

Oblékání

Do tunelu jede vlak
pomaličku, tak a tak
kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička/nožička!

Sedneme si na koníčka

Sedneme si na koníčka, (dospělý sedí na zemi s nataženýma nohama, dítě posadíme na nohy  směrem k sobě a v rytmu říkanky dítě pohupujeme)
pojedeme do lesíčka,
pojedeme do polí,
bác a nic nás nebolí.
(dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)

Talířek

Talířek je kulatý, polévka je horká, (nabereme polévku na lžíci)
Barunka se nespálí, do polévky fouká. (foukáme na polévku na lžíci a vložíme ji do pusinky)

Kolo, kolo mlýnský

Kolo, kolo mlýnský, (chytíme se za ruce a pomalu se točíme)
za čtyři rýnský.
Kolo se nám polámalo, (točíme se rychleji)
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.
(spadneme opatrně na záda a třepeme ve vzduchu nohama)
Vezmeme si hoblík, pilku, (pomalu odříkáváme text, vstáváme a napodobujeme pohyby nástrojů)
zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo spravíme,
tááákhle se zatočíme.
(znovu se chytíme za ruce a zatočíme)

Domeček II

To je střecha, (pohladíme čelíčko dítěte)
to jsou dvě světýlka, (pohladíme zlehka víčka)
to jsou dvě peřinky, (pohladíme tvářičky)
to jsou dvířka. (pusinku otevřít a zavřít)
A kdo chce navštívit domeček,
zazvoní na tenhle zvoneček - crrrrrr.
(zmáčkneme zlehka nosík)

Když já se vytáhnu ...

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)
až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)
Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)
do výšky skočím. (vyskočíme)
Když já si lehnu, (lehneme si)
ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)

Malý brouček

Malý brouček spinkal v trávě, (jsme ve dřepu a spíme)
probudil se dneska právě. (stoupneme si a protahujeme se)
Protáhl si nožičky, (protahujeme si nožičky)
hlavičku i ručičky. (protahujeme si hlavičku i ručičky)
Na nohy vzal bačkorky, (ukazujeme na nožičky)
a utíkal do školky. (běháme po prostoru nebo na místě)

Dupy, dupy ...

Dupy, dupy, dupáníčko (hodně silně dupeme)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle,
chováme se vztekle.
(dupeme, skáčeme, blekotáme jako čertíci)

Teď si pěkně lehneme, (lehneme si na zem)
už se ani nehneme.
Pojedeme na kole,
(ležíme na zádech a nohama šlapeme jako na kole)
dojedeme ke škole.

Tam se pěkně posadíme, (přestaneme šlapat a posadíme se)
a hezky se pohladíme. (vzájemně se pohladíme)
čerty v pekle necháme,
tlesky, tlesky, tleskáme.
(tleskáme)

Kos

Já jsem kos, ty jsi kos. (ukazujeme na sebe, potom na děti)
Já mám nos, ty máš nos. (ukazujeme na svůj nos, potom na nos dítěte)
Já mám sladkou, ty máš sladkou. (ukazujeme na svoji pusinku, potom na pusinku dítěte)
Já mám hladkou, ty máš hladkou. (pohladíme svoji tvář, potom tvářičku dítěte)
My se máme rádi, my jsme kamarádi. (obejmeme se)

Hlava, ramena, kolena

Hlava, ramena, kolena, palce, (ukazujeme dle slov říkanky)
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.

Řezám proutky u potoka

Řezám proutky u potoka, (předvádíme řezání)
hastrmanka na mě kouká.
Hastrman se rmoutí, (děláme ty ty ty)
že mu řezám proutí. (opět předvádíme řezání)

První vločka, druhá, třetí ...

první vločka, druhá, třetí, (počítáme pomocí prstů na rukou)
z nebe na zem právě letí. (ručičkama napodobujeme padání sněhu)
Jedna vedle druhé sedá, (sedáme si do dřepu)
volné místo ještě hledá. (otáčíme hlavičkou a rozhlížíme se)
Na strom, střechu, silnici, (stoupneme si a ručičkama uděláme stříšku nad hlavičkou)
udělají čepici.

Petrklíč

Není, není ze železa, (otáčíme zápěstím ručiček, jako že není není)
přece je to klíč.
Otevírá bránu k jaru,
(předvádíme odemykání)
je to petrklíč.
Petrklíč, petrklíč, (zvedneme ukazováček jako pozor)
zima už je pryč.
Petrklíč, petrklíč
od jara je klíč.
(opět předvádíme odemykání)

Starý čáp

Starý čáp, klapy, klap, (chodíme s nohama vysoko, rukama klapeme jako se zobáky)
chodí k brodu, čeřit vodu.
Čápice ho provází, chytá žáby pod hrází.
Starý čáp, capy, cap,
cape bosý po rákosí.
Za ním cape čápice, ráchají se v rybníce.

(Rodiče jsou čápi, děti jsou žabky - skáčou jako žáby. Čápi chytají žabky. Žabky se zachrání skokem do vody - obruč, kolo z provázku...)

Zvířátka

Brum, brum, medvěd bručí, (ukazujeme na paleček na pravé ruce)
bzum, bzum, čmelák bzučí, (ukazujeme na ukazováček na pravé ruce)
mňau, mňau, kočka mňouká, (prostředníček)
hú, hú, sova houká, (prsteníček)
bé, bé, ovce bečí, (malíček)
mé, mé, koza mečí, (paleček na levé ruce)
kvá, kvá, žába kváká, (ukazováček na levé ruce)
krá, krá, vrána kráká, (prostředníček)
hop, hop, jelen skáče, (prsteníček)
uáá, uáá, Barunka pláče. (malíček)

Vrtulník

Z rukou můžeš míti v mžiku,
dvě vrtulky vrtulníku.
Rozpaž ruce do dvou stran,
(rozpažíme ruce)
vrtulník je přichystán.
Nyní ruce v loktech ohni,
(rozpažené ruce v loktech ohneme)
a dokola s nimi pohni. (otáčíme předloktím dokola)
Když své ruce otočíš,
vrtule hned roztočíš!

Co už umím

Nejdřív ležím, potom sedím, lezu po čtyřech, (nejprve ležíme, poté sedíme, lezeme)
pak se vodím, sama/sám si chodím. (děti se vodí za ruce, poté chodí samy)
Nech mě, mámo, nech!
Až oběhnu zahrádku, (děti obíhají rodiče)
vrátím se ti v pořádku. (děti vběhnou rodičům do náruče)

Leze, leze brouk

Leze, leze brouk, (lezeme po kolenou)
vítr do něj fouk. (foukneme a svalíme se na za zadeček)
Otáčí se dokola, (otáčíme se na zadečku dokola)
zavolejte doktora,
převalil se brouk. (potom se převalíme na záda a klepeme nožičkama a ručičkama)

Čáry máry fuk

Čáry máry fuk, (rukama předvádíme čarování)
ať tu není kluk.
Ať tu nejsou holčičky,
ať tu skáčou žabičky.
(děti začnou skákat jako žabičky)

Posadí se holka a kluk

Posadí se hodná holka, (děti se pohybují dle říkanky)
posadí se hodný kluk.
Pak si oba pěkně lehnou,
leží tiše, ani muk.
Na zádíčkách leží holka,
na zádíčkách leží kluk.
Pak na bříško překulí se,
leží tiše, ani muk.
Na bobečku sedí holka,
na bobečku sedí kluk,
pak na špičky vytáhnou se,
zvednou ruce, ani muk.

Šašek

Když se tahá za šňůru, (ručičkama naznačujeme tahání)
leze šašek nahoru. (ručičkama naznačujeme lezení)
Rozhazuje rukama, (rozpažujeme ručičky do stran)
vyhazuje nohama. (předkopáváme nohama před sebe)
Rolničkama zazvoní, (potřásáme hlavičkou)
a takhle se ukloní. (ukloníme se)